onsdag, februari 27

Baby B Safe

Baby B safe är en sida som informerar om säkerhet för barn. En mycket viktig sak då barn lätt kan hamna i faror. På denna sida får du tips om hur du skyddar ditt barn från de olika farligheter som finns. Man kan få hjälp med tips för att minska riskerna att utsätta sitt barn för faror. 

För att skydda sitt barn så krävs det att man har uppmärksamheten med sig hela tiden, följer instruktioner noga på sina prylar, tänker på säkerheten, och använder skyddsutrustning såsom hjälm, flytväst, säkerhetsbälte, och så vidare, beroende på vad situationen kräver.

Barn behöver inte skyddas mot allt. Men mot sådant som kan skada barnet, eller som är olämpligt för barnet. Här bör man ta en diskussion med sina nära och kära för att komma fram till vad som är lämpligt eller ej.

Jag tycker inte att barn är för skyddade, dom är värdefulla och jag anser att det är viktigt att stödja dem, hjälpa dem, och tänka på säkerheten så att de slipper faror!

Inga kommentarer: