måndag, september 09, 2019

Kundportal och kundrelationer


Hej bloggvänner. 

Det här med relationer till kunder, så kallade kundrelationer blir ju ständigt viktigare. Den rådande konkurrensen på de allra flesta marknader gör ju så att det är allt viktigare med att ha goda kundrelationer och bygga upp ett förtroende för varje enskild kund. Har man dåliga kontakter och relationer med sina kunder så riskerar man att förlora dessa till konkurrerande företag och det vill nog ingen. 

Att ha en bra fungerade kundportal är ju a och o i dessa tider med allt hårdare klimat för företagare och kunder för den delen. Har man en krånglig, dålig och i vissa fall kanske även ful sida rent grafiskt så tror jag det är lätt för kunderna att leta sig vidare till sidor med enklare och ett mer stilrent utseende. Kan man stoltsera med en lättförståelig kundportal som dessutom är snygg så tror jag att man markant kan höja chanserna för att knyta an nya kunder till sitt företagsnätverk. Får man sedan ett bra bemötande så tror jag att kunderna förblir lojala under lång tid dessutom! 

Så nog är det viktigt att man som kund känner att man får ett gott bemötande och den service man söker. Dessutom att man får sin information i rätt tid inför viktiga saker och även att man känner att man kan lita på företaget i fråga. 

Inga kommentarer: